Heggen van oudsher

Vóór de grootschalige woningbouw werd het kampenlandschap rond Malden gekenmerkt door onregelmatige verkaveling van kleine grondstukken. Langs de weides en akkers werden vlechtheggen gebruikt om vee binnen en wild buiten te houden, maar ook om terrein af te palen. In de loop van de tijd maakten de heggen plaats voor prikkeldraad en leidde herverkaveling tot grotere percelen.

Nieuwe heggen

Samen Doen verwijdert wat nog resteert van het prikkeldraad en brengt de heggen terug. Inmiddels is dat zo’n 1500 meter met inheemse struiken zoals meidoorn, veldesdoorn, hazelaar en kardinaalsmuts. Hier en daar wordt de lijn van de heggen doorbroken door bomen, zogeheten overstaanders. Winterlindes, wilde appels, kweeperen en mispels vergroten zo het ruimtelijk effect.   

Vuurvogeldwarspad
Vuurvogeldwarspad
Uitzicht over de weides
Uitzicht over de weides

De nieuwe heggen worden volgens oud ambacht gebogen en gevlochten. Oude struweelheggen worden onderhouden door het omleggen en vlechten van dikke takken.