Contact

Landelijke Natuurwerkdag 2017

Burgerinitiatief Samen Doen maakt Mooi en Groen zet zich in voor een mooi en toegankelijk Lierdal ten zuiden van Malden.

Wij zijn bereikbaar via lierdalactief@lierdalhagen.nl

Bankrekening: NL29 INGB 0000 0751 58
ten name van Vereniging Bos en Kuil, o.v.v. Samen Doen.

Uw bijdrage komt rechtstreeks ten goede aan alléén dit initiatief