Partners en sponsoren

Samen Doen maakt Mooi en Groen werkt aan een fraai en duurzaam landschap door het aanpakken van bossingels, planten van lage heggen en de aanleg van struinpaden. Dat doen wij niet alleen.

Samenwerking

Met grondeigenaar gemeente Heumen en grondgebruikers hebben wij een 4-jarige overeenkomst gesloten voor verantwoord beheer van het Lierdal. De gemeente ondersteunt tevens activiteiten van Samen Doen.

Rijvereniging VCM en stichting CAP weiden paarden in het Lierdal Malden-Zuid. Rijvereniging VCM ontvangt onze vrijwilligers in hun kantine en stelt materieel beschikbaar. Gezamenlijk onderhouden wij de struwelen rond het terrein van VCM.

Therapie -en rijpaarden in de wei
Therapie -en rijpaarden in de wei
Opleiding tot therapiepaard
Opleiding tot therapiepaard
Special Ride Weekend
Special Ride Weekend
Dagbesteding rond de rijhal
Dagbesteding rond de rijhal

 

 

 

Stan Bruijsten laat als grondgebruiker zijn Blonde d’Aquitaine runderen de weides begrazen.

De koeien in de wei
De koeien in de wei

De koeien in de wei

Financiën

De vrijwilligers van Samen Doen hebben sinds 2011 al bijna 6000 stuks bosplantsoen geplant en een boomgaard met erfgoedfruit aangelegd. Voor aanplant en onderhoud is professioneel advies en begeleiding nodig, evenals goed gereedschap. Dit alles kost geld: Het totale 10-jarige project vraagt tienduizenden euro’s. Vereniging Bos en Kuil beheert als rechtspersoon onze financiën.

Wij zijn individuele omwonenden dankbaar voor hun steun door donaties en adoptie van delen van heggen ten behoeve van het onderhoud.

Ook prijzen wij ons gelukkig met financiële bijdragen van Gemeente Heumen, Rabo Coöperatiefonds 2012, het Europese project Hands on Hedges, vereniging Bos en Kuil, Oranjefonds (NLdoet), Groendichterbij, Landschapsbeheer Gelderland, rijvereniging VCM.

Steun ons

Sponsor burgerinitiatief Samen Doen maakt Mooi en Groen en doneer op bankrekeningnummer NL29 INGB 0000 0751 58 ten name van Vereniging Bos en Kuil o.v.v. Samen Doen. Bijdragen komen rechtstreeks ten goede aan alléén dit initiatief.