Agenda

Maart

Door vrijwilligers zijn 8 grotere walnootbomen geplant die door vereniging Bos en Kuil gedoneerd zijn.

Activiteiten voorjaar 2021

Kom helpen in de boomgaard, zaterdag 24 juli a.s.
Nu besmettingsgevaar sterk is verminderd en de Corona-regels zijn versoepeld kunnen wij weer een vrijwiligersactiviteit organiseren.
Uiteraard met in achtnemen van enige afstand onderling.
Wij kijken er naar vooruit om iedereen weer te ontmoeten. 
 
Activiteiten boomgaard
Op 24 juli starten wij om 9u30 in de boomgaard aan de Lierseweg. Wij werken tot ongeveer 15 uur.
Van de stammen van de fruitbomen moet zogenaamd “opschot” (uitlopertjes op de stam) worden weggeknipt.
Hier en daar moeten vruchtbeginselen worden verwijderd om goede groei van de boom mogelijk te maken.
De boomspiegels om de bomen moeten worden geschoond en aan de rand van een cirkel paardenmest worden voorzien.
De paardenmest halen wij bij de naastgelegen rijvereniging VCM.
 
Neem mee: snoeischaar, schop, kruiwagen indien mogelijk.

Burendag zaterdag 25 september (onder voorbehoud)

Wij hopen dat de situatie rond Corona in september zodanig is dat Burendag Lierdal Malden-Zuid weer mogelijk is.

 

Laat weten dat je wilt meedoen via: lierdalactief@lierdalhagen.nl